PŁYTY USZCZELNIAJĄCE

AF 1000af1000

Opis płyty

Płyta uszczelniąjaca ( klingeryt ) z włókien aramidowych, włókien mineralnych, kauczuku NBR oraz siatki stalowej.

Zasosowanie

Płyty uszczelniające przeznaczone na wysokotemperaturowe połączenia kołnierzowe, przy dużych skokach ciśnień oraz przy dużych prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakterystyczna jest dla nich wysoka odporność mechaniczna. Są one stosowane w motoryzacji. Nie zaleca się ich stosować do pracy w parze wodnej, kwasach i alkaliach.

af1000


AF 400af400

Opis płyty

Płyta uszczelniająca – włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR.

Zastosowanie

Płyty uszczelniające wysokoparametrowe wykonane z wysokiej jakości surowców. Charakteryzują się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Dopuszczone do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego.

af400

Płyty uszczelniające występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF 200 Gaf200g

Opis płyty

Płyta uszczelniająca z włókien aramidowych, włókien mineralnych, kauczuku NBR, grafitu naturalnego.

Zastosowanie

Płyty uszczelniające wysokoparametrowe zawierające specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyty charakteryzują się dużą elastycznością. Polecane do stosowania w parze wodnej.

af200g

Płyty uszczelniające występują standardowo w formatach 1500×1500 mm -w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF Oil

Opis płytyaf-oil

Włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR.

Zastosowanie

Płyta olejoodporna, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Dopuszczona do stosowania w instalacjach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego, w górnictwie oraz w przemyśle spożywczym i przy przesyle wody do picia.

af-oil

Płyty AF Oil występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF 300af-300

Opis płyty

Włókna aramidowe, włókna mineralne, mieszanka kauczuków NBR, NR i SBR.

Zastosowanie

Elastyczna płyta uszczelniająca, dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce i gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co znajduje zastosowanie w motoryzacji.

af-300

Płyty AF 300 występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF 200 Universalaf-200-universal

Opis płyty

Włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR.

Zastosowanie

AF 200 to uniwersalna płyta uszczelniająca, która jest przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich temperatur i średnich ciśnień. Typ płyty jest w pełni ekologiczny, wolny od N-nitrozoamin.

af-200-unversal

Płyty AF 200 Uniwersal występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF CDaf-cd

Opis płyty

Kauczuk NBR, włókna naturalne.

Zastosowanie

Płyta uszczelniajaca zbudowana z wysokiej jakości włókien naturalnych. Znajduje zastosowanie głównie w instalacjach grzewczych, wodociągowych, zarówno wody ciepłej jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych, w obiegach wód przemysłowych. Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle spożywczym i w instalacjach wody do picia.

af-cd

Płyty AF CD występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF 2af-20202

Opis płyty

Włókna aramidowe i mineralne, kauczuk NBR.

Zastosowanie

Płyta uszczelniająca przeznaczona do uszczelnienia w zakresie niskich ciśnień i temperatur. Polecana głównie do instalacji oleju opałowego.

af-202

Płyty AF 202 występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF 153

Opis płyty1a

Włókna mineralne i naturalne, mieszanka kauczuków NBR, NR i SBR.

Zastosowanie

Płyta uszczelniająca do instalacji niskoparametrowych. Stosowana głównie w instalacjach  wodociągowych i kanalizacyjnych.

af-152

Płyty AF 153 występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


AF Softaf-soft

Opis płyty

Włókna mineralne i naturalne, mieszanka kauczuków na bazie NR.

Zastosowanie

Płyta uszczelniająca elastyczna do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Polecana w instalacjach grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachowuje szczelność już przy niskich zaciskach montażowych.

af-soft


AF Chemacidaf-chemacid

Opis płyty

Włókna aramidowe i mineralne, elastomer kwasoodporny.

Zastosowanie

Płyta uszczelniająca odporna na działanie stężonych kwasów i zasad. Znajdująca zastosowanie głównie w przemyśle chemicznym.

af-chemacid

Płyty AF Chemacid występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


Paro-Gambitparo-gambit

Opis płyty

Kauczuk NBR, włókna węglowe, włókna mineralne.

Zastosowanie

Płyta uszczelniająca wysokosprawna na bazie najwyższej jakości włókien węglowych. Zalecana głównie do instalacji z parą wodną o wysokich parametrach. W celu zwiększeniа odporności mechanicznej stosuje się także wersję zbrojoną siatką ze stali nierdzewnej.

paro-gambit

Płyty Paro Gambit występują standardowo w formatach 1500×1500 mm – w grubościach od 0,5 mm do 5,0 mm.


gambit