WYKŁADZINY GUMOWE

1344598468_wykladziny2
Wykładziny gumowe przeznaczone są do pracy jako wykładziny przemysłowe, w warunkach statycznych, w stanie nierozciągniętym,

 

Wykładziny dzielimy na:
1. Antystatyczne
2. Dielektryczne

W zależności od posiadanych własności wykładziny antystatyczne dzieli się na następujące typy:
– ogólnego przeznaczenia
– ogólnego przeznaczenia, trudno ścieralna, mrozoodporna,
– ogólnego przeznaczenia, o podwyższonych parametrach fizyko-mechanicznych,
– olejo i benzyno odporne, odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
– trudno zapalne

Ze względu na wykończenie powierzchni rozróżnia się następujące typy wykładzin gumowych:
– molet pastylka,
– ryfel,
– powierzchnia „sztruks”.

Wykładziny gumowe ryflowane, sztruks i molet pastylka są produkowane na podkładzie z odciskiem tkaniny.
ftt